خشونت نمادین: گپ‌وگفتی با بوردیو 2019

نقد و بررسی یکی از تازه ترین کتاب های منتشرشده درباره مفهوم «خشونت نمادین» پیر بوردیو

چاپ 2019 انتشارات دوک

نویسندگان: آزاده حیدری و فرزانه دوستی

نشریه Critical Literary Studies

مقاله را اینجا بخوانید

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*