تدریس

برنامه درسی بهار و تابستان 1403

  • سنت‌های ادبی آمریکا | دکتری
  • شعر دوره رمانتیک | ارشد
  • ادبیات آمریکا | کارشناسی
  • ترجمه ادبی | کارشناسی 
  • زبان انگلیسی برای مقاصد هنری EFA
  • نوشتار ادبی به زبان انگلیسی 
  • فراگیری زبان انگلیسی ازطریق فیلم و داستان
  • زبان عمومی
  • مهارت های نوشتار و دستورزبان انگلیسی برای تافل، آیلتس و آزمون‌های زبان سراسری

دوره‌های متن‌خوانی