برنامه درسی پاییز و زمستان 1402

 • ادبیات تطبیقی | دکتری | تهم.
 • مقاله نویسی، روش تحقیق و رساله‌نویسی پیشرفته | دکتری | تهم.
 • ادبیات سده‌های هفدهم و هجدهم | ارشد | تهم.
 • مقاله‌نویسی | ارشد | تهم.
 • سمینار روش تحقیق | ارشد | ا.دماوند.
 • آثار نمایشنامه‌نویسان بزرگ جهان | ارشد | ا.دماوند

 • ادبیات آمریکا
 • ادبیات جهان
 • ادبیات معاصر
 • خواندن متون مطبوعاتی 
 • اصول و روش تحقیق ادبی
 • تاریخ نقد ادبی از افلاطون تا الیوت
 • رویکردهای نقد ادبی 
 • مکتب‌های ادبی 
 • نمایشنامه کلاسیک و رنسانس
 • درآمدی بر ادبیات 1 و 2
 • خواندن و درک مطلب 1 و 2
 • دستور زبان انگلیسی 1 و 2
 • نگارش پیشرفته انگلیسی
 • ترجمه متون ادبی 1 و 2
 • سیری در تاریخ ادبیات 1 و 2
 • مقاله نویسی دانشگاهی
 • نمونه های شعر ساده
 • نمونه های متون نثر ساده

 • ادبیات جهان
 • ادبیات معاصر
 • خواندن متون مطبوعاتی 
 • اصول و روش تحقیق ادبی
 • تاریخ نقد ادبی از افلاطون تا الیوت
 • رویکردهای نقد ادبی 
 • مکتب‌های ادبی 
 • نمایشنامه کلاسیک و رنسانس
 • درآمدی بر ادبیات 1 و 2
 • خواندن و درک مطلب 1 و 2
 • دستور زبان انگلیسی 1 و 2
 • نگارش پیشرفته انگلیسی
 • ترجمه متون ادبی 1 و 2
 • سیری در تاریخ ادبیات 1 و 2
 • مقاله نویسی دانشگاهی
 • نمونه های شعر ساده
 • نمونه های متون نثر ساده

 1. نقد ادبی
 2. ادبیات آمریکا
 3. ادبیات سده‌های هفدهم و هجدهم انگلستان
 4. داستان کوتاه انگلیسی
 5. داستان بلند انگلیسی
 6. شعر معاصر انگلیسی
 7. مقاله نویسی دانشگاهی
 8. ادبیات اروپا (اختیاری)
 9. مطالعات تطبیقی ادبیات و تصویر (اختیاری)
 10. رویکردهای زبان شناسانه به ادبیات (اختیاری)
 11. آثار نمایشنامه نویسان جهان 
 12. سمینار پژوهش ادبی 
 13. ادبیات دوره تجدید حیات ادبی 
 14. شعر دوره رمانتیک
 • زبان انگلیسی برای مقاصد هنری EFA
 • نوشتار ادبی به زبان انگلیسی 
 • فراگیری زبان انگلیسی ازطریق فیلم و داستان
 • زبان عمومی
 • مهارت های نوشتار و دستورزبان انگلیسی برای تافل، آیلتس و آزمون‌های زبان سراسری

دوره‌های متن‌خوانی

برای جزئیات بیشتر اینجا را ببینید.