مرگ‌سیاست و تن‌سوژه‌‌ی دیاسپوریک

مارس 16, 2019 F D 0

مرگ‌سیاست و تن‌سوژه‌‌ی دیاسپوریک: از آنتیگونه‌ی سوفوکلس تا آتش خانگیِ کامیلا شمسی نویسندگان: فرزانه دوستی و امیرعلی نجومیان منتشرشده در دوفضلنامه علمی-پژوهشی نقد زبان و ادبیات خارجی، دوره 15، […]

کلام و تصوير از مقابله تا مکالمه

سپتامبر 16, 2013 F D 0

کلام و تصوير از مقابله تا مکالمه: درآمدي بر نظريه‌ي دومتنيّتِ لورن ج. کوئيسترا نويسنده: فرزانه دوستي منتشرشده در «نقدنامه هنر: ویژه نامه نقد بینامتنی هنر»، […]