مبانی نشانه شناسی

:  نقد ادبی

:  مبانی نشانه شناسی (علمی و فرهنگی)

:  معنی شناسی

   رولان بارت

   صادق رشیدی و فرزانه دوستی

:   علمی و فرهنگی

:  رقعی

:  ۱۳

:  ۲۰

:  نرم

:  ۹۶

 

کتاب مبانی نشانه شناسی که بیشتر با عنوان عناصر نشانه شناسی شناخته شده است. یکی از منابع بنیادی در حوزه ی نشانه شناسی است.به رغم توسعه و گسترش نشانه شناختی در محافل علمی و دانشگاهی، نشانه شناسی به عنوان یکی از رویکردهای خوانش متن همچنان با دشواری هایی مواجه است. و به همین دلیل صرفا با تمرکز بر نظریه های مختلف این حوزه ی وسیع، نمی توان به سادگی نتایج حاصل از هرگونه تحلیل نشانه شناختی را موجه و کاربردی دانست. زیرا یکی از عوامل مهم در تحلیل نشانه شناسانه در مواجهه با متن هایمختلف است. رولان بارت در این اثر، مفاهیم کلیدی نشانه شناسی را به صورت مبنایی بررسی کرده است و اگرچه کتاب جزء منابع کلاسیک نشانه شناسی به شمار می رود. همچنان یکی از منابع آموزشی قابل توجه در نشانه شناسی است.

کتاب مبانی نشانه شناسی
رولان بارت، زاده ی ۱۲ نوامبر ۱۹۱۵ و درگذشته ی ۲۵ مارس ۱۹۸۰، نویسنده، فیلسوف، نظریه پرداز ادبی، منتقد فرهنگی، و نشانه شناس معروف فرانسوی بود.از جمله مولفه های مهم آثار او ساختارگرایی و پساساختارگرایی و همچنین تحلیل نشانه شناسانه ی متون ادبی و پدیده های فرهنگی اند.رولان بارت، زبان شناس و نظریه پرداز ادبی فرانسه، بنیان گذار نقد نو شناخته می شود. او با انتشار کتاب درجه ی صفر نویسندگی در آغاز نیمه ی دوم قرن بیستم به شهرت رسید. با انتشار این کتاب ، بنای نقد سنتی فرانسه فرو ریخت و مکتب «نقد تفسیری» …

این کتاب از روی دو ترجمه انگلیسی آن و در تطبیق با متن فرانسوی انجام شده است.

دکتر صادق رشیدی و دکتر فرزانه دوستی هردو از دهه‌ی هشتاد به مطالعه و پژوهش در حوزه نشانه‌شناسی اشتغال دارند.

از صادق رشیدی پیشتر کتاب‌ «درآمدی بر نشانه‌شناسی موسیقی» و چندین مقاله در این حوزه منتشر شده است.

فرزانه دوستی پیش از این ترجمه چند مقاله دیگر از رولان بارت و تالیف کتاب انگلیسی «نشانه‌شناسی واژیماژ» را در کارنامه خود دارد.

درباره کتاب

Sorry. No data so far.

Sorry. No data so far.