• نشانه شناسی واژیماژ: خوانش زبرمتنیِ «ونوس و آدونیس» به روایت شکسپیر و تیشین 
  • نویسنده: فرزانه دوستی
  • انتشارات آکادمیک لمبرت 
  • 172 صفحه
  • 2010
  • برای جزئیات بیشتر و خلاصه کتاب اینجا را ببینید:

http://www.farzanehdoosti.com/2010/09/30/image-text-semiotics/