• کامل‌ترین مجموعه آزمون‌های کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی
  • هیجده سری آزمون‌ ورودی دانشگاههای دولتی همزاه با پاسخ تشریحی، تحلیل سوال و منابع پاسخ برای هر سوال
  • تالیف شادی فرد تیموری و فرزانه دوستی
  • ویرایش علمی دکتر امیرعلی نجومیان
  • تهران: انتشارات رهنما
  • 1383
  • ناموجود