یک پوند- مارتین امیس

بی‌پولی وضعیتی است که روی کیفیت‌های زندگی‌مان اثر می‌گذارد. وضعیتی که برای یکی بی‌پولی است ممکن است برای کس دیگری اوج آرزوهای ثروت باشد، بنابراین بی‌پولی نسبی است. بی‌پولی کشیدن موقت هم خیلی کار سختی نیست، هر آدمی شاید یک روز یا یک دوره‌ی بی‌پولی را در زندگی‌اش یاد بیاورد. بی‌پولی کشیدن هم نسبی است هم موقت، چون بعد از مدتی به آن موقعیت بی‌پولی عادت می‌کنیم. مارتین آمیس نویسنده که پسر یک نویسنده‌ی دیگر است یکی از آن موقعیت‌های ادبار بی‌پولی‌اش را در این زندگی‌نگاره نوشته.


عکس: مارتین آمیش مشغول بازی شطرنج با پدرش کینگزلی و برادرش فیلیپ| 1961

ترجمه فرزانه دوستی

این زندگی نگاره را در در مجله ناداستان: پول. شماره 004. مهر ماه 1399، بخوانید.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*