در آرزوی چمن گلف

آگوست 21, 2020 F D 0

بچه که بودم، پدرم دو دست چوب گلف برايم خريد. دست اول وقتي به دستم رسيد که هفت ساله بودم، به رنگ آبي و صورتيِ […]