دوره متن‌خوانی گروهی: خوانش ، تأویل و تحلیل جمعی متون نظری و انتقادی معاصر

ما و دوستان‌مان در «پرودیالوگ» فکر کردیم تا شرایط از این سخت‌تر نشده، قوای باقیمانده را صرف تشکیل گروهی کوچک و محدود مجازی برای جمع‌خوانی متون ادبی و نظری کنیم. شرط حضور در این گروه صرفاً علاقه‌مندی به خوانش متن و استمرار در یادگیری است. ما دنبال گردش اطلاعات محدود ویکیپدیایی نیستیم. اینجا خبری از درسگفتار و سخنرانی نیست (که کسی چیزی را بخواند و برای بقیه تعریف کند)، بلکه می‌خواهیم کتاب‌های مهم ادبی و نظری را به صورت دیالوگی با هم و به کمک هم بخوانیم و بفهمیم.
علاقه‌مندان به هنر، ادبیات، فلسفه، نقد ادبی، نقد هنری، نظریه انتقادی معاصر، و مشخصاً سینما و تئاتر می‌توانند به ما بپیوندند. برای ثبت‌نام و جزئیات بیشتر هر دوره با ما تماس بگیرید.

دوره اول: باختین خوانی

چهارجلسه 

مرداد و شهریور 1400

  • درآمدی به تفکر باختینی 
  • مارکسیسم و فلسفه‌ی زبان: نقد سوسور؛ به سوی نشانه‌ی ایدئولوژیک
  •  باختین و رمان: بوتیقای داستایوفسکی
  • رابله و دنیای او: کارناوال، گروتسک و تاریخ خنده