بارت و کلژ دو فرانس

نوامبر 25, 2021 FD 0

یکی از مهم‌ترین علت‌های چرخش علوم انسانی و پدیدار شدن غول‌های نظریه انتقادی فرانسوی بعد از دهه‌ی شصت، تغییر نگاه به نهاد دانشگاه و مخصوصا […]

بارت‌خوانی: فیزیک و متافیزیکِ هنر

نوامبر 10, 2021 FD 0

مقاله‌ی معروف «دیدرو، برشت، آیزنشتاین» نمونه‌ی جذابی از شعبده‌بازی‌های نوشتاری/انتقادی رولان بارت است، كه سه دیدگاه متفاوت را به هنر و سه مدیوم متفاوت نقاشی […]