کلام و تصوير از مقابله تا مکالمه

سپتامبر 16, 2013 F D 0

کلام و تصوير از مقابله تا مکالمه: درآمدي بر نظريه‌ي دومتنيّتِ لورن ج. کوئيسترا نويسنده: فرزانه دوستي منتشرشده در «نقدنامه هنر: ویژه نامه نقد بینامتنی هنر»، […]