کتاب خوب|آلیس مونرو

اکتبر 12, 2013 F D 0

داستان جاده نيست كه بپيمايي‌ش…بيشتر شبيه خانه‌اي ست كه واردش مي‌شوي و مدتي مي‌ماني، چرخ مي‌زني و پيش و پس مي‌روي و عاقبت جايي كه […]