پاییزانه‌ای برای بولانیو

دسامبر 17, 2012 F D 0

اگر با شنيدن واژه‌هاي سوررئاليسم و رئاليسم جادويي خميازه مي‌كشيد، اگر عجايب زندگي دهات‌نشينان ِ ماركز برايتان عادي شده، اگر از عشق و دهشت به‌سبك […]

بنویس به نام گل سرخ

نوامبر 19, 2012 F D 0

نيم‌نگاهي به آثار اومبرتو اكو در پاييز سال 2010 ، مجله‌ي «سوسيال يوروپ ژورنال» در يك نظرسنجي تخصصي از خوانندگان خود پرسيد كدام متفكر بيشترين […]