زنی در آستانه: دربارۀ رمان «بیداری» اثر کیت شوپن

رمانِ بیداری کتابی غافل‌گیرکننده است. اتفاقِ داستانیِ شوکه‌کننده ندارد، اما انگار کتابی از زیرِ خاک بیرون آمده و خواننده را به مرورِ جزییات … ادامه خواندن زنی در آستانه: دربارۀ رمان «بیداری» اثر کیت شوپن